Skip to main content

צור קשר

אם יש לך שאלות, אנו עומדים לרשותך לסייע לך! נא למלא את הטופס שלהלן כדי ליצור קשר עם צוות התמיכה בלקוח באמצעות דואר אלקטרוני.

הבן את אופן השימוש בנתונים שלך:

  • אם יש לך שאלה בנוגע לאחד המוצרים של Compeed: HRA Pharma תשתמש במידע האישי שלך כדי לעבד את הבקשות או ההצעות שלך ו/או לתת מענה לבקשתך.
  • אם ברצונך לדווח לנו על תגובה חריגה: HRA Pharma תשתמש במידע האישי שלך כדי למלא את המחויבויות המשפטיות שלנו וכדי להשיב לדיווח שלך לגבי תגובות חריגות.
  • אם יש לך בקשה בנוגע לפרטי המוצר/מידע רפואי: HRA Pharma תשתמש במידע האישי שלך כדי להשיב לשאלותיך בעניין מידע רפואי.

בהתאם לחוקי ההגנה על נתונים ובמיוחד בהתייחס ל-GDPR, יש לך זכות לגשת, לתקן או למחוק את הנתונים האישיים שלך. יש לך זכות גם לניידות נתונים, להגביל או להתנגד לעיבוד הנתונים האישיים שלך.

לקבלת מידע נוסף על עיבוד הנתונים האישיים שלך ועל הזכויות שלך, נא עיין בגרסה המפורטת של מדיניות הפרטיות.