Skip to main content

Kontaktujte nás

Nemusíte sa obávať, v prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii! Ak si želáte kontaktovať náš tím starostlivosti o zákazníkov prostredníctvom e-mailovej správy, vyplňte formulár nižšie.

Zásady spracovania osobných údajov:

  • V prípade otázok týkajúcich sa produktu značky Compeed: Spoločnosť HRA Pharma použije vaše osobné údaje na účely spracovania vašich požiadaviek/návrhov a/alebo na zodpovedanie požiadavky.
  • Ak nám chcete nahlásiť nežiaduci účinok: Spoločnosť HRA Pharma použije vaše osobné údaje na účely dodržania svojich právnych záväzkov a na spätnú väzbu k hláseniu o nežiaducich účinkoch.
  • Ak máte požiadavku týkajúcu sa produktu/lekárskych informácií: Spoločnosť HRA Pharma použije vaše osobné údaje na účely spätnej väzby k vašim otázkam týkajúcim sa lekárskych informácií.

V súlade s pravidlami ochrany údajov a obzvlášť so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie. Máte tiež právo na prenosnosť osobných údajov, námietky proti ich spracovaniu alebo jeho obmedzenie.

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov a vašich právach nájdete v našich podrobných Zásadách ochrany osobných údajov.